Com arribar

Podeu triar el vostre itinerari escollint-ne un d’aquests:

Des de Barcelona.

Des de Manresa.

Des de Vic-Girona.

Des de Lleida-Cervera.

Des de Tarragona o més al Sud.

Des de Vilanova a Tarragona, per Igualada.

Des del Vallès-Maresme.

Des de la banda Nord de l’observatori.

També podeu consultar google maps.