Projecte «El pensament científic»

Es tracta d’un projecte que hem creat recentment que es adaptable a tot el ventall educatiu, des de l’educació infantil fins a Batxillerat. Podeu consultar el PDF que em desenvolupat per a donar-vos a conèixer El Pensament Científic.